EMDREye Movement Desensitization

Nazwa tłumaczona na język polski jako terapia odwrażliwiania za pomocą ruchów gałek ocznych. Jest to obecnie jedna z najprężniej rozwijających się metod psychoterapeutycznych. W USA, skąd ta metoda się wywodzi liczbę terapeutów mierzy się w dziesiątkach tysięcy. Także w Europie zyskuje ona coraz większe uznanie. Od innych podejść psychoterapeutycznych wyróżnia ją aspekt neurofizjologiczny.

Podstawy metody opracowała Francine Shapiro, która odkryła,że szybkie i powtarzające się ruchy oczu znacznie redukują poziom lęku u ludzi,którzy doznali traumatyzujących przeżyć. Obecnie uważa się,że redukcja lęku stanowi efekt bilateralnej stymulacji mózgu,który można osiągnąć za pomocą ruchów gałek ocznych, stymulacji dźwiękowej lub tappingu (dotykania). Udokumentowano skuteczność EMDR w redukcji distresu u osób,które przeżyły katastrofy naturalne, oraz u osób,które przeżyły atak na WTC 11 września 2001r.

W naszej praktyce obserwujemy skuteczność metody w redukcji lęku po przeżyciu innego rodzaju traumatycznych wydarzeń, a także redukcję fobii i natręctw.

Amerykańskie Towarzystwo Psychiatryczne i WHO określiło EMDR jako zalecane w leczeniu traumy.