Gabinet Psychiatryczny „PACHOWICZ” w Tarnowie udziela porady lekarskie i psychologiczne pacjentom cierpiącym z powodu szeroko rozumianych zaburzeń psychicznych,czyli:

 • neurorozwojowych
 • psychotycznych,w tym zaburzeń typu spektrum schizofrenii,
 • nastroju
 • lękowych
 • obsesyjno-kompulsyjnych
 • związanych z traumą i stresem
 • dysocjacyjnych
 • somatyzacyjnych
 • karmienia i odżywiania się
 • snu i czuwania
 • dezorganizujących kontrolę impulsów i zachowania
 • poznawczych

Zapraszamy do zapoznania się z naszym cennikiem oraz informacjami o rejestracji.